Bảng giá ca cao thế giới hôm nay

Mới cập nhật

Bảng giá ca cao thế giới ngày 20/04/2018 mới nhất

(Cập nhật lúc 17:54)

Cacao giao dịch tại sàn London

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở
          
          
          
          

Ca cao giao dịch tại sàn New York

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở